Kontor +46 08 445 72 60
Telefax +46 08 445 72 69
E-Mail info@gila.nu

 

Gila Produktion AB

Gila Produktion AB grundad av Gila AB är en mekanisk verkstad, med mångårig erfarenhet inom mekanisk produktion. 2009 köptes Åsbergs Mekaniska upp i företaget och verksamheten bedrivs i dess tidigare lokaler i Spånga. 2012 köptes Asplunds mekaniska upp och med det övertogs ytterligare fyra precisions svarvar och mätinstrument.

Verksamhet

Vi är en högkvalitativ legotillverkare med finmekaniska arbeten som specialite. Vi arbetar med svarvning och fräsning i CNC styrda maskiner.

Våra kunder finns inom tele-com, hydralik och fordons industrin.

Våra vanligaste tillverkningsområden innefattar svarvning med diameter från 15 till 450mm, fräsning horisontellt 560 x 560 x 560 och vertikalt 800 x 400.

Vi ordnar med tekniska råd vad gäller produktionsteknik och specifikationer. Samt framtagandet av prototyper som ligger till grund för kommande serietillverkning.

Företagsprofil

– Gilas konkurrenskraft är baserat på att kompetens och    
   pålitlighet är ledord för vår verksamhet.

-  Vår målsättning är att tillgodose kundens och företagens 
 
  behov genom rätt kvalitet, pris och leveranssäkerhet.

-  Vi skall ständigt förbättra våra rutiner och genom ett stort
   personigt engagemang skall vi uppfylla våra uppdragsgivares
   krav och förväntningar.

- Grunden för vår lönsamhet är hög produktivitet samt långa
  och goda kundrelationer.

Policy

Gila är en mekanisk verkstad, som utför komplett tillverkning av mekaniska enheter i dom flesta material. Vi använder av den senaste tekniken såväl programvaror som maskiner.

 Vi jobbar med att ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem för kvalitet och miljö, målet är att ständigt klara kraven för certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

– Alla medarbetare inom företaget skall vara medvetna om sitt
  
personliga ansvar och sina roller i miljö- och
   arbetsmiljöfrågor, i kvalitetsarbetet och om hur våra kunders
   krav och förväntningar uppfylls. Detta uppnås genom gott
   samarbete och utbildning av personalen.

- Alla medarbetare ska följa myndigheters råd och anvisningar
  samt ligga på eller om möjligt över lagens minimikrav.

– Alla medarbetare ska verka för minsta möjliga miljöpåverkan
  och hushålla med våra råvaror. Våra arbetsmetoder ska
  anpassas på ett miljövänligt sätt. Varje förändring i
  verksamheten ska vägas mot konsekvenserna för miljön.
  Förslag till förbättringsåtgärder inom miljöområdet skall
  uppmuntras.

- Alla medarbetare har ett grundläggande arbetsmiljöansvar
  och ska verka för att kränkande och särbehandlande
  handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.

– Signaler på att det finns problem i arbetsmiljön till exempel
   hög korttidsfrånvaro, längre sjukfrånvaro, arbetsskador.
 
  Problemen behandlas i ledningsgruppen.
   Internkontroll och riskanalys ses som viktiga instrument för
 
  att förebygga arbetsmiljöskador.


    Har högsta kreditvärdighet  
       sedan 2008 enligt AAA