Kontor +46 08 445 72 60
Telefax +46 08 445 72 69
E-Mail info@gila.nu

 

Gila Produktion AB

Idag ett växande och produktivt företag som uppfyller dagens ISO krav, högsta kreditvärdeighet enligt AAA. Investerar kontinuerligt för att kunna möta dagens produktionskrav.

Gila startades på 1950-talet av två herrar som hette Gilwall och Lard, där av namnet.

Verkstaden på den tiden var belägen på Inedalsgatan, på Kungsholmen, och tillverkade lysrörsarmaturer. Olle Eriksson tog över rörelsen 1955 och drev den med stora förändringar t.o.m. 1998 då Dragan Todorovic tog över.

Dragan är i grund och botten en hantverkare med mångårigt tekniskt kunnande. Han tog över mekaniskaverkstaden efter sin far. Denna verkstad samt Sätters mekaniska, Österbergs mekaniska , JME mekaniska  och  Mega Tolerans AB köptes upp och slogs tillsammans ihop med Gila, som numera är frukten av det bästa inom dessa företag.


2009 övertogs Åsbergs mekaniska och verksamheten bedrivs i dess tidigare lokaler. 2012 köptes Asplunds mekaniska upp och med det övertogs ytterligare fyra precisions svarvar och mätinstrument.

Tidigare Åsbergs Mekaniska

Företaget startades 1956 av Hans Åsberg med inriktning på verktygstillverkning. Verksamheten startade i en liten källarlokal.
Efter några år ( 1962 ) flyttade verksamheten till Spångavägen 320 där en om- och tillbyggnad skedde.
Redan 1976 köptes den första CNC-maskinen. Den följdes av fler och lokalen blev så småningom trång.
Verksamheten övertogs formellt 1989 av sönerna Torbjörn & Anders som påbörjade en expansion.
1997 flyttade verksamheten till nya större och ändamålsenliga lokaler i LUNDA industriområde. Dessa ger bättre logistik och materialflöde. I samband med flytten utökade maskinparken med flera nya fleroperationsmaskiner.
I en verksamhet som ständigt är i utveckling uppdateras maskiner, teknik och kundskap ständigt i bl. a. vår egen kurslokal och samtidigt konferensrum.