Kontor +46 08 445 72 60
Telefax +46 08 445 72 69
E-Mail info@gila.nu

 

Anställning

Policy

Gila är en mekanisk verkstad, som utför komplett tillverkning av mekaniska enheter i dom flesta material. Vi använder av den senaste tekniken såväl programvaror som maskiner.

 

Vi jobbar med att ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem för kvalitet och miljö, målet är att ständigt klara kraven för certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

– Alla medarbetare inom företaget skall vara medvetna om sitt

  personliga ansvar och sina roller i
  miljö- och arbetsmiljöfrågor, i kvalitetsarbetet och om hur 

  våra kunders krav och förväntningar
  uppfylls. Detta uppnås genom gott samarbete och utbildning

  av personalen.

 

- Alla medarbetare ska följa myndigheters råd och anvisningar

  samt ligga på eller om möjligt över lagens minimikrav.

 

– Alla medarbetare ska verka för minsta möjliga miljöpåverkan

  och hushålla med våra råvaror.
  Våra arbetsmetoder ska anpassas på ett miljövänligt sätt.

  Varje förändring i verksamheten ska
  vägas mot konsekvenserna för miljön. Förslag till

  förbättringsåtgärder inom miljöområdet skall
  uppmuntras.

 

- Alla medarbetare har ett grundläggande arbetsmiljöansvar

  och ska verka för att kränkande och
  särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.

 

– Signaler på att det finns problem i arbetsmiljön till exempel

  hög korttidsfrånvaro, längre sjukfrånvaro, arbetsskador.

  Problemen behandlas i ledningsgruppen.
  Internkontroll och riskanalys ses som viktiga instrument för

  att förebygga arbetsmiljöskador.


Lediga tjänster

Idag har vi inga lediga tjänster
men skriv oss ditt CV till info@gila.nu så skall vi ha dig i åtanke för framtida behov.