Kontor +46 08 445 72 60
Telefax +46 08 445 72 69
E-Mail info@gila.nu

 

Tjänster

Gila Produktion AB har en maskinpark av 9 styrda svarvar, 14 styrda fräsmaskiner därav 5 robottstyrda  samt ett stort antal andra maskiner. Tillverkningen ligger i huvudsak av mekaniska komponenter. Företaget investerar kontinuerligt för att tillmötesgå kundernas krav och önskemål.

Som t ex:

-  Prototyptillverkning      -  Plåt bearbetning 
-  Automatsvarvning        -  Svarvning
-  Fräsning
-  Konstruktion
-  Montering

Vi tillverkar allehanda produkter i olika material för såväl industri som enskilda användare. Vårt fokus är på den industriella sidan. Vi tillhanda håller även kompletta produkter och åtar oss även produkter på årsbehov mot avrop.


 Kontakta oss idag

Låt oss visa vad vi kan
göra för er.